RÖMHIRMONDÓK ALAPÍTVÁNY


A honlap még feltöltés, fejlesztés alatt van!


AZ ÖRÖMHÍRMONDÓK ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk 2006 augusztusában, magánszemélyek kezdeményezésével jött létre. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, non-profit szervezet vagyunk. Ebből következően anyagi forrásaink szűkösek.

Magánszemélyek adományai fedezik működésünk és céljaink megvalósításának költségeit. Alapítványunkat, az Örömhírmondók Alapítványt a Fővárosi Bíróság 10.023 sorszám alatt 2006. szeptemberében jegyezte be, mint közhasznú szervezetet.

A szervezet célja a társadalmilag hátrányos helyzetű, elesett emberek, és családok felkarolása, támogatása, segítése.
A hátrányos helyzetben lévő családok, gyermekek számára üdülések biztosítása, szellemi hasznot hozó összejövetelek, csoportos foglakozások szervezése, megtartása. A keresztény erkölcsre, hitre való neveléssel az emberek közötti kapcsolatok javítása.

Kapcsolatok ápolása hasonló célú szervezetekkel, társadalmi csoportokkal, különösen a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

E célok érdekében az alapítvány fő tevékenysége a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak: az elesett embereknek, családoknak a felkarolásával, támogatásával, segítésével, üdültetésével, keresztény hitre, erkölcsre való nevelésével, az emberi kapcsolatok javításával foglalkozik, illetve kapcsolatot tart - és keres a határon-túli magyarokkal.

Céljaink közé tartozik továbbá a kapcsolatok ápolása, fenntartása a hasonló célú és tevékenységű, bel- és külföldi szervezetekkel és társadalmi csoportokkal – ezen belül kiemelten a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos karitatív tevékenység.

Alapítványunk fent említett céljait az alábbi feladatokon keresztül valósítja meg:
● családi üdültetés szervezése, támogatása, különösen nagycsaládok és a gyermeküket egyedül nevelő, kis jövedelműek esetében,
● üdülés szervezése, illetve anyagi fedezetének biztosítása nyugdíjasok és hátrányos helyzetű személyek számára,
● kulturális és szakmai képzések szervezése, bonyolítása, különösen a családok számára,
● rászorulók, betegek, elesettek, természet és hitbeni támogatása, segítése,
● az alkoholizmus és kábítószerek használata elleni nevelés, harc,
● az emberek közti bizalom,megértés, egymás segítésének propagálása,
● rekreációs programok szervezése, lebonyolítása,
● részvétel az alapítványi célokat szolgáló pályázatokon.

Támogatásaikat az alábbi bankszámlánkon keresztül juttathatja el a rászorulókhoz:
10103881-58572100-01000005.

A hozzánk eljuttatott támogatásokról adókedvezményre jogosító igazolást állítunk ki.
Ehhez az is szükséges, hogy Ön adománya befizetésekor az átutaláson, belföldi átutalási megbízáson (az ún. rózsaszín csekken) megjegyzésként adóazonosító számát, vállalkozása adószámát is feltüntesse.
oromhirmondok@citromail.hu

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot
Honlapkészítés